שומרים על הקהילה

עשינו טסט ראשון של אימון קבוצתי און ליין, היה מרגש האמת. רק מראה כמה חסר הביחד של כולם, לפחות יש דברים טובים עם הקדמה הטכנולוגית, טכנולוגית שיחות הוידאו הקבוצתיות.

נעשה עוד טסט אחד לבדיקה ונוסיף עוד מפגשים, ובקרוב מאד נגיע גם עם עוד דברים כדי לנצל את המצב המשוגע הזה לתת לך ולכל אחד במועדון את היכולת לשמור על השגרה ולהתקדם לעבר המטרות שלנו.

H Team @ Home

Warm up

2 Sets

5 Inchworms 
30 Second Hollow Hold 
30 Second Arch Hold 
5 Single Leg Glute Bridge (Each Side) 

Workout

A.

3min. AMRAP:
8 Mountain Climbers
8 Hollow Rocks
8 Russian Twists

Rest 1min. Repeat for 3 Total Rounds.

Left + Right = 1 rep on russian twists.

B.

AMRAP 8:
10 Hand-Release Pushups
12 Bent over Backpack Rows
8 Single leg Glute Bridges per leg