שגעון … עם חבל.

שבוע טוב לכולם, עם המשך העדכונים והחדשות וההערכות שלנו לניהול המועדון בהתאם. נמשיך לתת לכל מי שנשאר בבית אימונים יומיים שאפשר לבצע בבית, או לצאת החוצה קצת לאוויר הפתוח ככל שמזג האוויר משתפר.

האימונים מבוססים משקל גוף, וישלבו לעיתים ציוד מינימלי כמו חבל קפיצה ומשקולות יד. אם יש לך גישה למתח עוד יותר טוב.

אז יום ראשון היום ומתחילים בשגעת חבל, האימון הביתי להיום:

1. Three minutes of high intensity jump rope (DUs or SIngles)
2. As many pushups as possible in 30 seconds – 10 second rest
3. Three minutes of high intensity jump rope (DUs or SIngles)
4. 30 V-Ups
5. Three minutes of high intensity jump rope (DUs or SIngles)
6. As many pushups as possible in 30 seconds – 10 second rest
7. Three minutes of high intensity jump rope (DUs or SIngles)
8. 30 V-Ups
9. Three minutes of high intensity jump rope (DUs or SIngles)
10. As many pushups as possible in 30 seconds – 10 second rest

כל זה על זמן, אם נותר לך עוד כוח אפשר לבצע עוד סיבוב ולראות האם משווים את הזמן או מה הסטיה ממנו.

חושבים עליכם ותמיד איתכם משפחת H Team