ערב חג מסורת

כמו כל שנה גם השנה אנחנו לא מוותרים על מסורת, אם לא במועדון אז בגרסה הביתית שלנו.

אחד מי יודע הגיע

H Team @ Home

אחד מי יודע, כמו בשיר.

100 singles / 50 Jumping jacks
2 Devil Press
3 Jump Squats
4 Thrusters
5 Weighted Step Ups
6 V Ups
7 Push ups
8 Push press
9 High Pulls
10 Weighted Sit ups + Reverse Crunches
11 But Slap Burpees
12 Weighted Lunge twists
13 Bodyweight man makers

Complete the reps the same way you sing the song. Start at 1, then 2-1, then 3-2-1, then 4-3-2-1 and so o