מטרות ללא סיבה הן נשכחות

בימים טרופים אלו, שווה להתבונן על המושג מטרה. לא פעם כבר שמת לעצמך מטרה להגיע למשהו או לבצע משהו, איזשהו סימן דרך ששם יהיה אפשר לומר זה יגרום לי אושר.
ניקח למשל את המטרה הכי נפוצה שיש לרוב וגם בטח לך, לרדת 5 ק"ג וזהו לראות את המספר על המשקל פחות 5 ואולי אפילו 10 ק"ג פחות. בטוח שברגע שזה יקרה, אז זהו תהיה תחושת סיפוק.
למרות שזו מטרה שהיא מדידה, אפשר לעשות עליה מעקב. האם היא באמת גורמת לך לקום מהמיטה בבוקר, או לנהל את מהלך היום שלך בהתאם לכך? יש פה משהו חסר. כדי שבאמת תהיה לזה משמעות, צריכה להיות סיבה מאחורי המטרה הזו.
בואו רגע נשנה את התמונה, עדיין המטרה היא לרדת 5 עד 10 ק"ג אבל זה לא בשביל עצמך. נסתכל רגע מסביב ונקשיב למידע שעוטף אותנו בימים אלה. הסיכון הקיים במחלות כרוניות שהן זרז להדרדרות המצב הבריאותי במקרה של הידבקות בקורונה. רגע, נעצור אולי אפילו נסתכל על התמונה הרחבה יותר, כי הרי המצב הנוכחי יעבור. נתבונן לשניה בילדים שלנו, לא שווה לעשות את המהלך הזה של ירידה במשקל בגלל ההשפעה הבריאותי שיש לזה עלייך? על אורך החיים שלך? על אריכות הימים שלך? ומה עם לשמש דוגמה לילדים שלנו על נחישות, ועל הצבה ועמידה ביעדים? הבנה שדברים דורשים מאמץ ולא הכל נופל ככה מהאוויר מוכן.
מטרות לא יגרמו לך לקום מהמיטה בבוקר, סיבות יעשו את העבודה.

H Team @ Home

Warm up

4 rds
30 sec on 20 sec off
Spiderman + Reach
Loaded Push ups
Crab Reach

Workout

A.
3:00 Minutes Work / 1:00 Minute Rest for 4 Rounds
8 Side to side lunges
10 Single Arm Suitcase Staggered Deadlifts (Left Side)
10 Swings
10 Single Arm Suitcase Staggered Deadlifts (Right Side)
10 Shoulder to overhead

B.

5 rds
40 sec on 20 sec rest
– Stationary Bear Crawl
– Sit up + Pull overs