לעצום עינים…..

אנחנו ממשיכים ככה באפשרויות שיש לנו, איך לאתגר יותר באימוני הבית שלך בתקופה הזו. לנצל את העובדה שאנחנו יכולים לעבוד עוד יותר בצורה מבוקרת, תוך ניצול משקל הגוף שלנו או משקל קל יותר של עומס.
הפעם אנחנו נעצום את העיניים, זו הזדמנות מצויינת לנקות את התנועה שלנו. חוץ מהעובדה שלעצום עיניים בתרגילים גורמת לנו לעבוד יותר קשה עם המייצבים, הריכוז שלך עולה במהלך התנועה ויהיה צורך גדול יותר להרגיש את התנועה.

H Team @ Home

Warm up
5 Minutes For Quality
5 Push-up to Down Dog
10 Pausing Air Squats (2 Seconds in Bottom)
40 Single Unders

Workout

3 Sets For Max Reps:
– 40 sec Single Arm Kneeling Arnold Strict Press (Each Side)
Rest 20 sec
1 min rest

3 Rounds:
Minute 1: Work
:20 Seconds Max Floor Press
:20 Seconds Hold at Extension
:20 Seconds Max Push-ups
Minute 2: Rest

On the 4:00 x 5 Rounds:
1 min speed jump rope
21 "Over-and-Back" Lateral Hops
15 Swings
18 Mt. Climbers