להיות אדם טוב יותר.

"אין לבזבז זמן, לחשוב מיהו אדם טוב. עלינו להיות אחד" –
מרקוס אורליוס
לא מה שאמרת מגדיר אותך, אלא מעשייך.
בעולם של היום, דעות והגדרות רצות חופשי וזה דבר מעולה. אבל יחד עם חופש הדיון ודעה חופשית גם בא הרבה בלבול, ואיתו גם קו דק בין מה נכון ומה לא.
בימים כמו היום במצב שנוטים לחשוב יתר על המידה ומכל מקום מגיע דיעה, במקום לפעול ניפול לחוסר עשייה.
עלינו לתהות או להרהר פחות, ולפעול יותר. להיות השינוי שאנחנ רוצים לראות בעולם במקום לדבר על כך.

האימון היומי

H Team @ Home

Warm Up

3 Sets
15 Knuckle Drags
15 Glute Bridges
15 Air Squats

Workout

With a running clock
A. On the 0:00…
3 Rounds:
20 Jumping Lunges
20 Odd-Object Ground-to-Overhead

B. On the 7:00…
3 Rounds:
20 Jumping Lunges
20 Odd-Object Step-Ups

C. On the 14:00…
3 Rounds:
20 Jumping Lunges
20 Odd-Object Thrusters