יום הזיכרון, אימון הכבאים

ביום זה אנחנו ממשיכים מסורת שהתחלנו בשנה שעברה, כמועדון שחלק לא קטן מהמתאמנים בו הם לוחמי אש. אנחנו ממשיכים לכבד אותם ואת עבודתם בציון אימון גיבורים שלנו שמציין את אירוע השריפה בכרמל ואסון האוטובוס בו ניספו סוהרים ולוחמי אש. האימון השנה הותאם לגרסה הביתית מפאת המצב…

H Team @ Home

WARMUP
1 Minute Each
Spiderman + Reach
Active Samson
Push-up to Down Dog

1 Minute Each
Front Plank on Hands
Side Plank (30 Seconds Each Side)
Hollow Hold

Fire Fighters

20 min amrap
20 Pull over sit ups
12 Thrusters
44 DUs
10 STOH

On Every min stop and do 3 burpees