זה הזמן להיות יצירתיים

הרצון להתאמן הוא מדהים, והתגובות שמתקבלות על האימונים הן משהו שהוא לא מובן מאליו. אחד הדברים שצצו הוא החיפוש אחר ציוד, כדי להמשיך את שגרת האימונים. משהו שהוא גם ברור כי הרי בגדול יש לנו שלושה מרכיבים שמשמשים אותנו לשמור על כושר: סיבולת לב ריאה , משקל הגוף שלנו ומשקל חיצוני. לשני הראשונים אין בעיה כל כך והם זמינים לנו תמיד אבל השלישי שהוא משקל חיצוני ולא לכל אחד יש משקולות בבית.

אני רוצה להתעכב שניה על המושג משקל חיצוני, זה הזמן שלך ליצירתיות. אם לא זמין לך ציוד ספורט, בואו יחד נהיה קצת יצירתיים מה שמחזיר אותי לימים עברו של אילתור ציוד מה שנקרא בלועזית Odd Object.

לכולנו יש תיק בבית שאפשר לשים בו משקל, ספרים או בקבוקי מים או כל דבר שיכול לתת התנגדות. כל הקטע הוא איך לארגן את המשקל בתיק, נכון שאולי לא מדובר במשקל שהוא סופר כבד וירגיש קל לעומת מוט עם משקל עליו או קטלבל אבל זו תהיה תוספת נהדרת ויצירתית לאימונים שלך.

יהיה גדול לראות מה אילתרת בתור משקל חיצוני, זה הזמן שלנו יחד להיות יצירתיים ולתת השראה בקהילה שלנו ולשתף כי יחד נדחוף קדימה לעבור את התקופה הזו.

האימון היומי

H Team @ Home

Warm up

8 min for Quality

20 Jumping Jacks
30 Shoulder Taps 
10 Dislocates
5 Inchworm to Push-ups 

Workout

AMRAP 6:
2 Odd-Object Reverse Lunges, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
4 Odd-Object Reverse Lunges, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
6 Odd-Object Reverse Lunges, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
*Continue to add (2) reverse lunges per round

Rest 2:00

AMRAP 6:
2 Odd-Object Ground to Overhead, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
4 Odd-Object Ground to Overhead, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
6 Odd-Object Ground to Overhead, 20 Lateral Hops Over Odd-Object
*Continue to add (2) ground to overhead per round