איכות התנועה

את האימונים בתקופה הזו אפשר לנצל, לא רק לטובת שמירה על השפיות שלנו או לשמור על השגרה אלא להרוויח גם את איכות התנועה. זו הזדמנות גם להתרכז בתנועה שלך בזמן האימון, משהו שקל יותר לעשות עם עומס או התנגדות נמוכים יותר מאשר במועדון ששם לעיתים האתגר שבהרמת המשקל דוחק הצידה את עקרונות התנועה.

אם אתמול דיברנו על החשיבות שבתרגול כפות הרגליים שלנו, כדאי להמשיך את הקו הזה ולהוסיף משהו שהדגשנו גם באימון אתמול וזה היה הקצב והריכוז בתנועה. היום באימונים יש הזדמנות בהתחלה להתרכז בשני החלקים הראשונים, בתנועה כי בעיקר מדובר בהחזקה בנקודות הקצה של התנועה שם במיקום הנכון זו הרגשה לגמרי אחרת.

H Team @ Home

Warm up

3 Rounds

30 Seconds Slow Air Squats
30 Seconds Spiderman + Reach 
30 Seconds Down Dog

3 Rounds

20 Seconds Jumping Jacks
20 Seconds Air Squat Jumps
20 Seconds Mountain Climbers 

Workout

Tabata Side Planks:
8 Rounds:
20 Seconds On
10 Seconds Rest

3 Giant Sets:
:30 Seconds Bent Over Row Hold (Right)
:30 Seconds Bent Over Row Hold (Left)
:30 Seconds Overhead Hold (Right)
:30 Seconds Overhead Hold (Left)

Rest 1 Minute Between Sets

8min. AMRAP:
10 SDHP's
10 Hand Release Push-Ups